Dette betyr at Melhus kommune da får vann fra Jonsvatnet. I løpet et par dager kan du merke at vannet i springen blir farget i en kort periode. For å begrense misfarging av vannet vil vi spyle hovedledningsnettet i Melhus.