Fra fredag morgen og natt til lørdag er det ventet 20-40 mm nedbør. Denne vil komme som regn under 1200 meter over havet. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting.

Det forventes at det vil bli lokale oversvømmelser i tettbygde områder. Det er også ventet at det vil skje noen skredhendelser. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

Her finner du råd og tiltak til hva du kan gjøre selv

Husk at det er svært viktig at stikkrenner og sluk renses for is/snø, kvist, løv, søppel og sedimenter, slik at vannet renner dit det skal!
Sørg også for at vannet renner fritt i sluk og kummer som er frosset. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Kontakt Melhus kommune dersom det skulle oppstå en faresituasjon.

Her kan du lese varselet i sin helhet:

Varsel for fredag 29. mars 2019