NVE har derfor sendt ut varsel med gult farenivå, gjeldende for Melhus på onsdag 5. og torsdag 6. februar 2020.

Bratte skråninger og vassdrag med stor vannføring vil være spesielt utsatt. Det er også sendt ut generelt snøskredvarsel på rødt nivå for sørlige deler av Trøndelag, der hvor det er store mengder nysnø og vind.

Gjør det du kan for å begrense skader. Det er svært viktig at sluk, kummer og dreneringsveier renskes slik at vannet renner dit det skal. 
Vær oppmerksom på at bekker plutselig kan endre løp. Har du bygninger hvor det er fare for at vannet kommer inn, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.

Varsom.no er en kilde til varsling av naturfarer i Norge. Her finner du flere gode råd og tips til hva du gjøre for å forebygge skader!

Kontakt nødetatene og kommunen dersom du har behov for akutt hjelp ved flom- eller skredfare mot huset ditt.

Les varslene for Melhus sin helhet:

5. februar 2020
6. februar 2020