Du kan selv gjøre mange tiltak for å begrense mulige skader:

  • Alle kan bidra til at bekker, sluk, kummer, veigrøfter, kulverter og rister er åpne og ikke går tett
  • Fjern is og snø, store kvister, gjenstander, grus og sand som kan hindre vannet i å renne fritt. Pass på at snømengder og is ikke demmer opp vannet
  • Vær oppmerksom på at bekker plutselig kan endre løp
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje eller første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet

Hvis du trenger hjelp

Kontakt nødetatene eller kommunen dersom du har behov for akutt hjelp ved flom- eller skredfare mot huset ditt. Se oversikt over nødnummer og beredskapstelefoner

Mer informasjon 

Flere råd og tips om hvordan du kan forberede deg på en periode med flom- og jordskredfare på varsom.no.

Husk at du også kan abonnere på flom- og jordskredvarsler på abonner.varsom.no. Du kan få varsel på epost eller SMS helt gratis.

Les hele varselet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).