In English

The Meteorological Institute warns on Tuesday 22 August of the risk of landslides and flash floods at the orange level in parts of Trøndelag.

Melhus municipality is included in this area, and therefore increases preparedness.

If you need assistance or want to notify us of special circumstances, contact the technical guard, tel. 478 02 222.

On Wednesday morning, we fill sandbags, which we drive out to relevant locations if needed. In this case, we will notify affected residents via SMS.

Melhus kommune er inkludert i dette området, og høyner derfor beredskapen.

Har du behov for bistand eller vil varsle oss om spesielle forhold, ta kontakt med teknisk vakt, tlf. 478 02 222.

Onsdag formiddag fyller vi sandsekker, som vi kjører ut til aktuelle steder hvis det blir behov. I tilfelle vil vi varsle berørte innbyggere via SMS.

Hva innebærer oransje nivå?

Oransje nivå er nest høyeste nivå. Norges vassdrags- og energidirektorat gir råd om hvordan vi som innbyggere bør forberede oss:

  • Hold deg oppdatert om situasjonen. Følg med på værprognoser, farevarsler, lokale nyheter og trafikkmeldinger.
  • Alle kan bidra til at bekkeinntak, sluk, kummer, veigrøfter, stikkrenner, kulverter og rister er åpne og ikke går tett. Fjern løv, store kvister, gjenstander, grus og sand som kan hindre vannet i å renne fritt. Sjekk at hageavfall ikke demmer opp nærliggende bekker.
  • Vær oppmerksom på at bekker plutselig kan endre løp. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring.
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje eller første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
  • Båt, bil, campingvogn, rundballer, løse gjenstander eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre flomutsatt område.
  • Rydd hagen for hagemøbler, grill og andre løse gjenstander.
  • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.