Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Buen helse- og omsorgssenter vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

 – Buen helse- og omsorgssenter utmerker seg ved at de har inkludert medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter på en måte som har gitt et meget godt arbeidsmiljø der de ansatte føler seg som en sammensveiset gjeng. De samarbeider godt med Vekst Melhus, Flyktningetjenesten og NAV, og de legger systematisk til rette for videreutdanning og kvalifisering innenfor forskjellige yrker, sier juryleder for Trøndelag og Møre og Romsdal, May-Britt Roald fra kompetanse- og næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Mange modige ansatte

- Det er mange å takke på en dag som denne, sier enhetsleder Kristin Grindstuen.

  • Takk til avdelingsledere som tar modige valg, inspirerer og forplikter til involvering, deltagelse, inkludering og raushet. De fronter gode verdier og er flotte rollemodeller og forbilder. De ser og bruker verdiene i innvandrernes kompetanse og legger til rette for bruk av kompetanse og kompetanseheving.
  • Takk til ansatte som deler kompetanse, er rause og tar vare på hverandre. De legger til rette, gir og deler av seg selv og kunnskapen de har.
  • Modigst er kanskje de som er innvandrere og som arbeider hos oss. Takk til dere for at dere deler deres kunnskap, språk, kulturer og erfaringer. Dere bidra til et etnisk mangfold. Dere lar oss veilede, lar dere bli veiledet, lære, trene og har mot til deltagelse.

- Sammen, alle sammen, gir dette oss et arbeidsmiljø preget av mangfold, modige ansatte og ikke minst et arbeidsmiljø som er flerkulturelt. Dagens utmerkelse og flotte oppmerksomhet gjør at vi blir inspirert til videre arbeid og er samtidig en anerkjennelse for det gode arbeidet vi gjør, sier Grindstuen.

Avdelingsleder Rita Brattland Myrseth på Buen helse- og omsorgssenter har ansatte fra 11 nasjoner, og har høstet mange gode erfaringer etter flere år med systematisk arbeid.

- For meg handler inkludering om å være raus på alle måter, ikke bare å ansette folk med innvandrerbakgrunn. Det handler om å være rund i kantene og legge til rette, for eksempel når det gjelder helse og sykefravær. Slik skaper vi et godt arbeidsmiljø for alle, sier Myrseth.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen. 

- Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Vinnerne i Trøndelag skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.

Les mer på mangfoldsprisen.no.