Når det skal foregå vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet blir berørte abonnenter varslet på forhånd via sms. Vanligvis foregår vedlikehold mellom klokka 9 og 15.

Ved uforutsette hendelser varsles abonnentene så snart det lar deg gjøre.

Noen forhåndsregler å tenke på:

- Ved varslet avstengning, tapp opp nødvendig med vann du vil ha bruk for utover dagen.
- Ved dårlig trykk eller fravær av vann, unngå å bruke oppvaksmaskin og vaskemaskin eller tappe fra varmtvannsbeholder. 
- Når vannet kommer tilbake tapp ut godt med kaldt vann. For å få ut luft fra vannledningen, tapp fra den øverste kranen i huset.
- Rengjør siler og kraner.