Kommunen melder om vannavstenging i området Øysand, 24. juni fra 09.00 til 14.00. 

I tidsrommet vannet er borte anbefaler vi at innvendig stoppekran holdes stengt for å redusere problemer med luft og brunt vann. Vann til egen husholdning tappes før vannet stenges. 

Når vannet er tilbake bør det tappes vann fra første tappested til vannet er klart og uten luft. 

Vennlig hilsen Melhus kommune Teknisk drift, Vann og avløp