Hva gjør et skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer brukes i saker i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten når det skal utøves skjønn. 

Les mer om skjønnsmedlem på domstol.no 

 

Hvem kan være skjønnsmedlem?

Vi ser etter kandidater med kompetanse innen: 
•    Ulike sider ved verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom 
•    Plan og reguleringsprosesser 
•    Bygg- og anleggsvirksomhet 
•    Økonomi, revisjon og regnskap 
•    Jord- og skogbruk

Det er ingen øvrig aldersgrense for å bli skjønnsmedlem. 
 

Slik søker du om å bli skjønnsmedlem

Du kan fylle ut dette skjemaet for å melde deg som skjønnsmedlem. 
Frist: 18. juli.