Denne uka setter vi 510 doser med Pfizer/BioNTech-vaksinen til personer i alderen 67-69 år. Neste uke får vi 550 doser, og vi vil med dette ha gitt mer enn 4000 vaksinedoser i Melhus.

Får flere vaksinedoser

Fra mai er det signalisert en fordobling av antall doser, og vi ominnreder nå bedehuset for å ta imot flere til vaksinering av kommunens innbyggere.

Vi er glade for at tempoet øker og at det er god framdrift i vaksinasjonen. Stor sett alle møter til oppsatt time, og vi får utnyttet hver eneste dråpe. Ferdigblandete vaksiner har kun noen timers levetid. Derfor opererer vi med reservelister i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger, som kan kalles inn på kort varsel slik at ikke noe går til spille.

Melhus følger prioriteringslista fastsatt av Folkehelseinstituttet når vi vaksinerer. Vi er nå kommet til gruppe 4, det vil si personer i alderen 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Vaksinerer ansatte i brann og redning

Mer enn 700 av prioritert helsepersonell har fått første vaksinedose og av disse er nesten 200 fullvaksinerte.

Ut fra den totale smittesituasjonen og beredskapsbehov vil ansatte i brann og redningstjenesten også få tilbud om vaksine denne uka. Dette med bakgrunn i at vi opplevde at mange brannmenn ble satt i karantene etter utbruddet i Midtre Gauldal.

Deler av kriseledelsen har fått vaksine

- Det er generelt stor interesse for vaksineringen, og den siste tida har det blitt stilt spørsmål om hvem som får vaksine. Jeg vil derfor også orientere om at jeg og fire andre i kriseledelsen i Melhus kommune fikk en dose AstraZeneca-vaksine 10. mars, sier rådmann Katrine Lereggen.

Det var ikke snakk om en planlagt prioritering, men skjedde som et resultat av at man denne dagen ble sittende igjen med fem såkalte «off label»-doser (doser som er igjen ut over de ti som er godkjent til bruk fra hvert glass) av AstraZeneca etter endt vaksinering. Disse «off label»-dosene inngår ikke i vaksinasjonsprogrammet, og det er kommuneoverlegen som må godkjenne og ta ansvaret for dem. Dersom han ikke fant noen å benytte vaksinene på i løpet av kort tid, måtte de opptrukne dosene kastes.

- Kommuneoverlegen ønsket å benytte disse dosene i stedet for å kaste dem. På grunn av tidspress måtte han finne noen tilgjengelig på svært kort tid, og sent på ettermiddagen 10. mars ble noen av oss i kriseledelsen kontaktet av kommuneoverlegen og spurt om vi ønsket vaksine. Vi svarte ja under forutsetning av at dette var vaksinedoser som ikke kunne bli gitt til andre, og at alternativet dermed var at dosene ville ha blitt kastet, sier Lereggen.

- Vår vurdering ut fra situasjonen i mars var at det var bedre å få brukt vaksinedosene fremfor å kaste dem. Selv om disse dosene ikke gikk på bekostning av verken innbyggere eller helsepersonell, har vi forståelse for at andre kan oppfatte dette som at vi prioriteres foran andre. Det er i ettertid tydeliggjort fra Folkehelseinstituttet at vaksiner kun skal benyttes til helsepersonell med pasientkontakt. På bakgrunn av dette ville vurderingen vært annerledes om tilbudet hadde kommet i dag, sier Lereggen.