I september 2023 startet et nytt utvekslingsprosjekt organisert gjennom Norec (Norwegian Agency for Exchange Cooperation), med fokus på personer med spesielle behov. 

Det er planlagt at prosjektet skal gå over tre år, hvor første utvekslingsperiode ble gjennomført fra september 2023 til mai 2024. Melhus kommune sendte to deltakere til Taveta, samtidig som to deltakere fra Taveta reiste til Melhus. 

Prosjektet gir mulighet til å lære av hverandre gjennom utveksling av kompetanse. Her forteller Vårild og Sara kort om sine erfaringer og sin tid i Taveta:

Hjelpe personer med spesielle behov

Det har gått noen uker siden vi landet, og vi sitter igjen med erfaringer og opplevelser for livet. Hovedmålet med prosjektet handler om å «empower»* personer med spesielle behov og deres familier. 

I Kenya får personer med spesielle behov generelt lite hjelp, som blant annet skyldes mye stigma og tabu rundt denne pasientgruppen. Videre har ikke alle råd til å få hjelp, siden det er noe de må dekke selv.

Jobbe for normal motorisk utvikling

Under utvekslingen jobbet vi i tilknytning til sykehuset og ute i samfunnet. Vi samarbeidet med helsepersonell, og fikk mulighet til å snakke med dem om hvordan de jobber og om ulike temaer. 

«Tummy-time» for barn var et tema det var generelt lite kunnskap om, som er en viktig aktivitet for at barnet skal ha normal motorisk utvikling. I Taveta observerte vi at det var relativt mange barn med «delayed milestones», noe som forhåpentligvis kan forebygges i større grad med innføring av «tummy-time». 

Etablerte støttegrupper

Fokus på støttegrupper er en viktig del av prosjektet. Hensikten med etablerte støttegrupper er å ha et forum hvor familie og pårørende kan dele erfaringer, og gi hverandre støtte i vanskelige tider. Vi jobbet for å etablere ny støttegruppe, og snakket blant annet om hvilke rettigheter de har og at alle mennesker har like mye verdi uansett funksjonsevne, samt hvordan dette er i Norge i dag. 

Avhengig av frivillige

I Taveta er helsesystemet avhengig av frivillige og hjelp fra samfunnet. De har derfor organisert såkalte Comunithy Health Promoters, som er frivillige som har ansvar for innbyggerne i hver sine områder i landsbyen. De gir innbyggerne råd, og kan henvise de til sykehuset når det trengs. På denne måten sprer de informasjon til innbyggerne som ikke vet om tilbud de kan benytte seg av, og de har noenlunde kontroll over hvordan folk sin helse er. 

Gjennom å se hvordan frivillighetsarbeid er organisert i Taveta, har vi fått inspirasjon til å fortsette dette arbeidet i Norge. Vi har flere helserelaterte utfordringer i Norge, blant annet en eldrebølge som er på vei, og da kan økt involvering av frivillige være én av måtene å møte eldrebølgen på.

Heldige og privilegerte

Vi har mye å lære av Taveta og Kenya. Takknemlighet over det man har, og det å sette pris på hverdagsglede er noe vi tar med oss videre i våre liv, og forhåpentligvis kan lære bort til arbeidsplassen og pasienter. Videre har vi utviklet oss personlig og utfordret oss med å leve i en annen kultur. Vi føler oss veldig heldige og privilegerte som fikk muligheten til å delta i prosjektet, og ønsker Melhus og Taveta masse lykke til videre med samarbeidet!

* Empover: Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer empowerment innen helsefremmende arbeid som «en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse». Denne utbredte definisjonen viser til prosesser både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.