Maren Grøthe, leder i utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsket velkommen, mens Marit Leer Øyaas og Heidi Pallin Aaring fra Melhus kommune presenterte hvordan vi har tatt i bruk Nyby. Trond Olderøyås og Aron Nørstebø fra Idrettsveien bofellesskap delte også sine erfaringer ved å bruke den. Steinar Rekstad, leder i Melhus eldreråd, var også til stede. Fra Oppdal kom tre representanter fra eldrerådet, samt én fra kommuneadministrasjonen.

Nyby bidrar til å koordinere frivillig innsats i lokalsamfunnet vårt: De som trenger hjelp og de som ønsker å hjelpe, kan finne hverandre gjennom denne appen. Du kan lese om dette og laste den ned på nyby.no.

Da koronakrisen slo innover oss for fullt i mars, tok Melhus kommune i bruk mulighetene Nyby gir til å gi hjelp til de som trengte det. Det kan være mathandel, praktiske ærend og andre små og større oppdrag.