Det er vannmålere som er over ti år gamle som i hovedsak byttes ut. Forbruket på de nye vannmålerne leses av automatisk og sikrer avdekking av blant annet eventuelle lekkasjer og rørbrudd. Dette gjør at vanntapet minimeres, noe som igjen er en fordel for både miljøet og din økonomi. 

Smarte, fjernavleste målere har høy nøyaktighet, men Melhus kommune oppfordrer likevel alle abonnenter til å følge med vannforbruket jevnlig.

Før utskiftning av vannmåler blir du kontaktet av en rørlegger. Sørg gjerne for at måleren er lett tilgjengelig slik at byttet går raskt og greit. Utskiftingen innebærer ingen utlegg for deg som abonnent. Unntaket er dersom hovedstoppekran/kuleventil må skiftes, eller tilfeller hvor det kreves ombygging.