Utdelingen av selvtester skjer i hovedinngangen i rådhusets åpningstid, hverdager fra kl. 08-15.

Regjeringen la denne uka fram sin nye strategi for den videre håndteringen av pandemien. Der blir kommunene blant annet bedt om å ha beredskap for å kunne teste. 

Totalt i pandemien har Melhus kommune utført 25002 PCR-tester. De siste ukene har vi hatt liten etterspørsel etter PCR-tester. Vi legger derfor nå ned teststasjonen i Lenavegen. Vi har planene klare for raskt å reetablere den om det blir nødvendig.

Innbyggere kan framover avklare PCR-testing med fastlegen.