Avtalen ble godkjent 5. april 2022 i sak 48/22.

Formannskapet har inngått avtale mellom Melhus kommune og Ler Utvikling, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, om utbygging av Gråbakken Hageby. 

Avtalen kan leses her (PDF)

Spørsmål kan rettes til enhet for Arealforvaltning v/ Guri Vik på e-post.