Med denne avtalen ønsker partene å få realisert forlengelsen av Prestmovegen og gang- og sykkelveg til Melhusvegen via kulvert under jernbanen, for å kunne tilrettelegge for utbygging av egne utbyggingsområder. Denne avtalen er ment å skulle avklare hvordan dette skal gjennomføres, finansieres og forskutteres mellom partene.
Les hele utbyggingsavtalen (pdf)

Innspill

Innspill og merknader må sendes til oss innen 30. september, enten via e-post eller post:
Postmottak@melhus.kommune.no
Melhus kommune/v bygg og eiendom, postboks 55, 7221 Melhus


Har du spørsmål til avtalen kan du sende e-post til Folke Havdal, prosjektleder i bygg og eiendom.