I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. § 17-3 tredje ledd, legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Gauldal Utbygging AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder partenes forpliktelser i forbindelse med utbyggingen av Brekktrøa/Sollia, jf. reguleringsplan med planID 2019001.

Utbygging av Brekktrøa/Sollia - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - PDF

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 07.06.24.