Det frarådes å bade i Svorksjøen, både for mennesker og dyr, intil videre. Vannet må ikke drikkes. Når oppdatert informasjon foreligger vil dette bli lagt ut her på våre hjemmesider. Ved behov, kontakt fastlegen.Utenom legekontorenes åpningstid må nærmeste legevakt kontaktes. Dette gjelder kun oppfølging eller rådgiving rundt sykdom. Man trenger ikke varsle om smitte. Legevakta i Trondheim og Orkdal er informert, og fører oversikt over henvendelsene.

Oppdatering; prøveresultat, 28. juli 2019: Første prøveresultat fra Svorksjøen viser små nivåer av E. coli i vannet. Nivåene av bakterien er imidlertid såpass lave 

at det er for tidlig å si om dette er grunnen til at flere har blitt syke. Ytterligere analyser skal gjennomføres, og det er i dag sendt inn flere prøver til Trondheim analysesenter.

Information in english

Water testing

The water in Svorksjøen is being tested for the presence of contaminants that are potentially harmful to human health. 
Until further notice, we urge you not to swim in he lake. Do not drink the water.