All tekst er dradd sammen ved at mellomrommene er blitt borte. I tillegg er det flere fakturaer som har fått tillegg i teksten, blant annet klokkeslett. Andre har fått endret teksten.

Vi har så langt ikke fått varsel om feil fakturabeløp.

Feilene gjelder kun de som har e-fakturaavtale. De som mottar papirfaktura er ikke berørt.

Det er usikkert hva som har skjedd og hvorfor.

Dersom du ønsker en korrekt fakturakopi, kan du sende en e-post til teknisk.drift@melhus.kommune.no. Send gjerne et bilde av den uleselige fakturaen til nevnte e-post eller til tlf. 99 47 90 37.