Grunnlag for samarbeid med ReMidt om tømming av slam ligger i Slamforskriften (Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv.)  fra 1.1.2020 (Remidt.no).

Ordningen med slamtømming merker du på følgende måte:

  • Ordinær tømming, ekstratømming og nødtømming administreres og faktureres fra ReMidt IKS.
  • Gebyret for slam vil derfor komme på samme faktura som det ordinære renovasjonsgebyret, ikke fra kommunen.
  • Har du en henvendelse vedrørende tømming av slam, skal henvendelsen gå til ReMidt IKS. Det samme gjelder om du har behov for spyling av tank eller ledninger.
  • Dersom du har behov for nødtømming, og vil ringe utenom ReMidts åpningstider, må du ringe direkte til Norva24. Vakttelefonnummer er 90 87 51 11. 
  • Fritak fra slamtømming/gebyr er kommunens ansvar.
 
Henvendelser om praktisk gjennomføring av slamtømming rettes derfor til ReMidt IKS:
E-post: firmapost@remidt.no
Telefon: 72 48 37 00
 
Informasjon om tømmefrekvens for og registrert tilstand av din slamkumme eller renseanlegg, finner du på mintank.no.