Alle beboerne som den ansatte har vært i kontakt med, er fullvaksinerte. Dermed er de unntatt for smittekarantene.

Vi har orientert de berørte beboerne om at de kan ha vært i kontakt med en smittet person. Vi har også orientert deres pårørende. Vi vil være oppmerksomme på symptomer de kommende dagene, og det er lav terskel for testing. 

Noen ansatte i karantene

Alle ansatte som har jobbet med vedkommende er orientert, og de som ikke er vaksinert er satt i karantene og skal testes. Dette gjelder et fåtall.

De som er fullvaksinerte trenger ikke gå i karantene. Også her er det lav terskel for testing dersom det oppstår symptomer.

Personen som er smittet er ikke vaksinert.

Besøksrutinene ikke endret

Det er ikke nødvendig å endre beredskapsnivået, eller endre på rutinene for besøk i sykehjemmet som følge av dette.

Testing

Dette var altså to nærkontakter til de to tilfellene vi fikk fredag kveld.

Det er viktig at ta koronatest dersom du får symptomer, eller mistenker du kan ha vært i kontakt med smitte. Dersom alle tester seg tidlig, klarer vi å avdekke smitten på et tidlig tidspunkt.

Time til test bestiller du på vår koronaside.