Barneverntjenesten:  47 62 52 01

 

E-post: post.barnevernet@melhus.kommune.no

Åpningstider:
fra 15. september til 14. mai: 8 - 16
fra 15. mai til 14. september: 8 - 15

Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Barnevernsvakta: 02800
Trenger du bistand utenom barnevernstjenestens åpningstider, ringer du hit. 

Alarmtelefon for barn og unge: 116111
Kjenner du noen som ikke har det bra? Her får du snakke med erfarne folk, og du kan få hjelp til å si ifra. 
Her er hjemmesiden deres

Trondheim krisesenter: 73 52 34 20
Dette er et tilbud folk som er utsatt for vold og mishandling i nære relasjoner kan bruke. 
Her er hjemmesiden deres