For privat sektor vil virksomheter fra følgende bransjer kunne søke om tilskudd i 2021:

  • Helse, pleie og omsorg
  • Butikk og salgsarbeid
  • Bygg og anlegg

For offentlig sektor vil tiltak som bidrar for ansatte med innvandrerbakgrunn, eller til rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til stillinger med høye kompetansekrav.

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kostnader ved utvikling, gjennomføring og/eller implementering av tiltak i virksomhetene, evt. ved aktuelle bransjeorganisasjoner.

Det kan for eksempel gis støtte til: 

  • Tiltak for gjennomgang og forbedring av rekrutteringspraksis 
  • Utvikling og implementering av verktøy for bevisstgjøring om ubevisste stereotypier 
  • Tiltak for kompetanseheving i mangfoldsledelse 
  • Gjennomføring av kurs/seminarer i virksomheten for å øke bevissthet om mangfold og inkludering

Søknader behandles fortløpende. Siste mulige søknadsdato er 15.10.21 kl 12.00 (med forbehold om fortsatt midler til ordningen).

Les mer på imdi.no.

Foto: mostphotos.com