Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke kan søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 1. februar 2022, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

All nødvendig informasjon finner du på trondelagfylke.no.