En rekrutteringsprosess av nye leger til Gaula legesenter har pågått helt siden sommeren 2020. Nå har denne prosessen endt opp med at Melhus kommune tirsdag 11. januar har fattet vedtak om tildeling av tre nye fastlegehjemler ved Gaula legesenter.

I tillegg har Melhus kommune fattet vedtak om tildeling av en fjerde fastlegehjemmel ved Gaula legesenter i 50 prosent. Sistnevnte vil også få en 50 prosent kommunal legestilling ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

De fire legene får nå tillatelse til å fungere som allmennleger i fastlegehjemler i Melhus kommune.

Gaula legesenter har i lengre tid vært bemannet av vikarleger. Melhus kommune har forståelse for at det å møte en vikarlege er utfordrende for mange av innbyggerne våre.

Veien videre

Hovedmodellen for fastlegeordningen innebærer at fastlegene er selvstendig næringsdrivende, som betyr at legesentrene i Melhus kommune er privateide.

De avtredende og påtroppende legene skal nå inn i en forhandlingsperiode om overdragelse av legepraksisen. Forhandlingene om overdragelse av praksis er regulert i en rammeavtale og en forskrift, og forhandlingsperioden er på fem uker.

Melhus kommune håper partene får en god forhandlingsperiode og at den resulterer i at vi får til en overdragelse av praksisen.

De påtroppende legene er per i dag ansatt i andre stillinger. Det vil derfor gå noe tid før de er på plass i de nye hjemlene. Vi vil fortsatt tilby legetjenester i perioden.

14,5 legehjemler i Melhus kommune

Melhus kommune har per i dag 14,5 legehjemler, fordelt på 13 hele hjemler og tre hjemler i 50 prosent.

Vi er nå i en rekrutteringsfase med tanke på en 50 prosent-hjemmel på Melhus legesenter. Vi vil også straks starte rekruttering av en 50 prosent-hjemmel ved Lundamo legesenter, som ble vedtatt opprettet i det siste kommunestyremøte i 2021.

Dette er de nye fastlegene

De påtroppende legene har skrevet en kort presentasjon av seg selv:

Vi er et legesenter bestående av fire leger, Guro, Kristoffer, Nikolai og Truls. Vår visjon er en trygg og stabil legetjeneste for våre pasienter. En legetjeneste som ser hele pasienten og tilbyr lik hjelp til alle, uavhengig av problemstilling. Drivkraften og kapasiteten er stor. Alle legene er under spesialisering, og om kort tid vil vi være spesialister i allmennmedisin.

  • Kristoffer Ølstøren-Moe (32) har blitt melhusbygg, men kommer opprinnelig fra Klæbu. Han har tidligere jobbet på Tynset Sykehus i tillegg til fastlege ved Tolga og Åfjord legesenter. Han vil være ferdig spesialist om to år. I tillegg til allmennmedisin er han under utdanning til å bli idrettsmedisiner. 
  • Guro Ølstøren-Moe (30) er født og oppvokst på Melhus og glad for å vende tilbake etter mange år med annen adresse. Hun har jobbet på Tynset Sykehus i tillegg til fastlege ved Åfjord legesenter. I tillegg til fastlegejobben vil Guro jobbe som helsestasjonslege i kommunen.
  • Truls Johan Albert (32) er fra Kristiansand, men har oppdaget at lite måler seg med Trøndelag. Han har tidligere bodd og jobbet i Danmark. De siste årene har han jobbet ved Lillehammer Sykehus, samt vært fastlege i Åfjord. Truls har også en bachelor i idrettsbiologi og er tidligere toppidrettsutøver i roing.
  • Nikolai Havn Sæther (33) er født og oppvokst i Trondheim. Han har tidligere fartstid på ortopedisk avdeling og som lege i forsvaret. Han har de siste årene vært fastlege og smittevernslege i Indre Fosen kommune. Nikolai vil være ferdig med sin spesialisering om to år.