Beboere på Buen og Horg helse- og omsorgssenter har nå tatt i bruk en digital minnebok, som heter Memoria. 

Blir bedre kjent med hverandre

Her kan de legge inn både bilder og tekst, og på den måten fortelle mer om hvem de er, deres bakgrunn, interesser og by på glimt fra hverdagslivet. Også pårørende kan dele bilder fra familien og sin hverdag, som både beboeren og de ansatte vil ha glede og nytte av.  

I første omgang er det to avdelinger ved Buen-, og én avdeling ved Horg helse- og omsorgssenter som har tatt i bruk denne teknologien. Beboere, pårørende og ansatte har fått opplæring i systemet, og tilbakemeldingene er positive. 

Se flere bilder nederst i saken! 

- En boost

Avdelingsleder Gunn Torild Sundet ved Horg helse- og omsorgssenter liker nyvinningen: 

- Vi tror dette blir en boost for livsgledearbeidet på sykehjemmene, og at det vil bidra til at vi blir enda bedre kjent med hverandre. Vi gjør så mye hyggelig sammen med beboerne våre, og gjennom dette verktøyet håper vi at pårørende i enda større grad skal få ta del i det som skjer i det daglige, sier hun. 

Dagrun Kvålsvoll Wehn er pårørende, og hun er like positiv. 

- Dette gir oss helt andre muligheter. Nå kan bilder fra barn og barnebarn deles på en enklere måte. Det å kunne sitte sammen med våre kjære og snakke sammen rundt bildene vil gi gode samtaler, sier hun