- Sammen med Saniteten og Røde Kors Omsorg er vi rørt og takknemlig over alt vi har fått inn. Folk har virkelig fulgt oppfordringen om å levere inn hele og rene klær. Masse fint venter på flyktningene hvis de har behov for klær, sier Jorunn Merete Frengen, leder i Frivilligsentralen i Melhus kommune. 

Hun forteller at de har fått inn mer enn nok klær, sko, bilstoler og vogner i denne omgang. Det kommer derfor ikke til å bli flere innsamlingsdager før påske. Muligens blir det flere innsamlingsdager senere. 

- Nå skal vi gå gjennom og sortere alt som har kommet inn. Da vil vi få en bedre oversikt over hva vi eventuelt mangler. Men kanskje vet vi ikke hva vi mangler før flyktningene kommer og gir oss tilbakemelding på hva de ønsker seg. Vi satser på å få ryddet og sortert det meste i løpet av neste uke. Når det er gjort, kan flyktninger komme innom etter behov, sier Frengen.  

Det tikker jevnt og trutt inn innmeldinger av frivillige i gruppa «Bistand til flyktninger» i appen Nyby, som Frivilligsentralen bruker til organisering av arbeidet.  

- Mange ønsker å hjelpe til med klesinnsamlingen. Flere skriver også at de kan tenke seg å bidra på aktiviteter, arrangement og innflytting for flyktningene. I tillegg har Øver Bortn gård tilbudt gårdsbesøk for familier/barn et par dager til sommeren hvis det er ønskelig, sier Frengen.