Installasjon av kalksementpeler er en metode for grunnforsterkning. Metoden øker styrken i bløt og sensitiv leire (kvikkleire) og gjør den fastere. Dette er et effektivt tiltak som ikke krever store terrenginngrep. Men metoden bruker en blanding av kalk og sement, og produksjon av disse materialene bidrar dessverre til store klimautslipp.

I forskningsprosjektet SUSI har vi testet ulike typer og mengder av bindemidler (sement og typer av kalk) for å finne optimale mengder og blandingsforhold som forbedrer styrkeegenskapene i kvikkleire. Målet var å finne en optimal kombinasjon av mengde og sammensetning av bindemiddel som gir betydelig (tilfredsstillende) forbedring i styrke og som samtidig har det laveste antallet CO2-fotavtrykk fra bindemiddelproduksjon, transport og installasjon av kalksementpeler. 

Testresultatene ble benyttet som beslutningsgrunnlag i en casestudie i et kvikkleireområde på Lundamo i Melhus kommune, hvor det er krav til stabiliseringstiltak i en bratt skråning dersom det skal bygges boliger i deler av kvikkleiresonen. 

Resultater fra forskningsprosjektet

Her kan du lese mer om resultatene fra prosjektet.

Rettigheter og kreditering

Prosjektresultater eies av Melhus kommune, NGI, Franzefoss Minerals og JLE Grunnforsterkning i fellesskap. Ved deling og bruk av data fra de tekniske notatene eller presentasjonene forutsettes det at rettighetshaver krediteres og at det refereres til aktuell kilde i samsvar med god kildeføringsskikk (for eksempel navn på forfatter(e), notatets/presentasjonens tittel, notatnummer og utgivelsesdato). I tillegg er det ønskelig at det vises til nedenstående referanse, som er en artikkel under arbeid før den skal publiseres i et internasjonalt tidsskrift:

Paniagua P, Hov S, Bache B, Gjelsvik V, Sætre C, Størdal I, Kvennås M, Mengede M, Lyng J, Rueslåtten H, Mevik C (2021) Effects of using low binder amounts for stabilization of a Norwegian sensitive clay. Manuscript in preparation.

Spørsmål til prosjektet?

Spørsmål til prosjektet kan rettes til prosjektansvarlig Caroline Mevik v/ Naturfare-avdelingen på epost eller telefon 415 01 660.