Sted:

Strandvegen

Tidsperspektiv:

Desember 2021 til april 2022. Anleggsarbeidet starter 21. februar 2022.

Hensikt og prosess: 

Vi skal bytte ut den gamle pumpestasjonen i Strandvegen. Den tilfredsstiller ikke lengre dagens krav for kvalitet og sikkerhet til miljø og våre ansatte.

Ny stasjon skal bygges like ved den gamle. 

Utbyttet medfører en del anleggsvirksomhet i området (se kart). Noe av arbeidet lager støy på dagtid, og det vil også være økt anleggstrafikk. Bil- og gangtrafikken i Strandvegen blir ikke betydelig berørt av arbeidet.

Vi varsler aktuelle husstander om eventuelle planlagte vannavstegninger.

Parter:

Prosjektet gjøres av avdelingen Vann og avløp i samarbeid med selskapet Xylem AS.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

 

Oppdatering 25. februar:

Vi har nå gravd en grop der den nye avløpspumpestasjonen skal settes ned. I den skal det lages en støttekonstruksjon som hindrer at Gaula renner inn i arbeidsområdet. Det gjøres også for å kunne støpe et betongfundament i bunnen som stasjonen skal forankres i. 

Dyp grop i bakken. 

 

Oppdatering 15. mars:

Nå er støttekonstruksjonen på plass. Det er klart for å støpe betongbunnen som avløpspumpestasjonen skal forankres i.

Hull hvor stasjonen skal støpes. Støttekonstruksjonen er på plass.

Arbeidsområdet hvor stasjonen skal settes.

 

Oppdatering 23. mars

17. mars var det mye som skjedde på anleggsområdet.
Da kom en semitrailer med tanken (på 6,2 tonn) til pumpestasjonen. Den ble plassert på betongplata vi har støpt, og boltet fast. Vi kan nå koble til nye kloakkledninger til den. Framover skal vi fylle igjen byggegropa, koble til vann, avløp og strøm. I tillegg skal vi gjøre klart for å heise på plass overbygget.

En tank til avløpspumpestasjon blir tatt av en trailer.

Arbeidsområdet for avløpspumpestasjon. Betongrør stikker opp av bakken.

Gravemaskin og tanker som står plassert på høykant i bakken.

Foto: Melhus kommune/Stian Bratlie