Bane NOR varsler at det vil bli en del støy denne helga, da gravemaskiner, hjullastere, ei mobilkran og en pakkemaskin må jobbe dag og natt for å bli ferdige til togene skal starte opp igjen. Det vil nemlig ikke gå tog ved Ler stasjon denne helga. 

Vil jobbe dag og natt

Det vil foregå arbeid på stasjonen kontinuerlig fra klokka 07 lørdag 14. september til klokka 08 mandag 16. september. Det meste av det mest støyende arbeidet vil foregå i tidsrommet 08-23, men det vil også kunne bli en del støy på natta. Det vil også merkes en god del anleggstrafikk på veiene rundt Ler stasjon. Støykartet viser hvilke områder som vil merke støyen i størst grad. 

Berørte naboer vil også varsles av Bane NOR per SMS. De tilbyr alternativ overnatting ved behov. 

Vy setter opp buss for tog mens arbeidet pågår. 

Dette skal gjøres

De skal gjøre følgende arbeid denne helga: 

• Baneservice skal installere to nye sporveksler, en i nord og en i sør. Disse skal også jordes

• Baneservice starter bygging av ny plattform

• Det skal strekkes ledninger til både lys og togdrift, i tillegg til fiberkabler

Arbeidet er en del av arbeidet med forlengelse av kryssingssporet på Ler. Arbeidet er en del av Bane NORs strategi for å få mer godstransport fra veg og sjø over til bane.