Arbeidet vil skje på jernbanen mellom Søberg i sør og Melhus stasjon i nord (se kartskisse).

Arbeidet utføres med en geoteknisk borerigg fra robel (arbeidstog), og støyen vil være fra toget generelt og når det benyttes slagboring fra boreriggen. Da det er mye togtrafikk på banen, er det ikke mulig å gjennomføre dette samtidig med ordinær togtrafikk.

Arbeidstiden vil være både lørdag og søndag kl. 0700-1900.