Søknader blir behandlet individuelt av Utlendingsdirektoratet (UDI), men de generelle reglene er som følger:

Skal du søke om permanent oppholdstillatelse?

  • Du må ha gjennomført godkjent norskopplæring.
  • Du må ha bestått en prøve i muntlig norsk på minimum nivå A2. 
  • Du må ha bestått prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk
  • Du må ha en viss inntekt (Se udi.no)

Skal du søke om statsborgerskap i Norge?

  • Du må ha gjennomført godkjent norskopplæring.
  • Du må ha bestått en prøve i muntlig norsk på minimum nivå B1.
  • Du må ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk eller statsborgerprøven.

Du finner mer informasjon her:

Du kan ta prøver i Melhus kommune:

VI avholder norskprøver, samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve for de som har behov for dette.

  • Norskprøvene avholdes fire ganger i året, i mars, mai, september og desember.
  • Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes fire ganger i året, etter behov.

Kompetansenorge.no kan du lese mer om innholdet i og nivået på prøvene.

Ta kontakt med oss: 

Lurer du på noe om prøvene? Ønsker du å ta en prøve? Ta kontakt med oss på Melhus voksenopplæring: 

E-post til Berit Tofte Høvik
E-post til Melhus voksenopplæring 
Telefon: 951 36 789 eller 72 85 86 01