Parkeringsplassene blir stengt på ettermiddagen tirsdag 16. april ved at poser blir tredd over skiltene og sperrebånd langs plassene, slik at ingen biler står i vegen når vi starter arbeidet natt til onsdag kl. 0300.

Parkeringsplassene åpnes fortløpende etter hvert som vi blir ferdig.