Parkeringsplassene blir stengt på ettermiddagen søndag 23. april ved at poser blir tredd over skiltene, slik at ingen biler står i vegen når vi starter arbeidet mandag morgen fra kl. 0700.

Parkeringsplassene åpnes fortløpende etter hvert som vi blir ferdig.