Hvordan vet jeg hvilken vannmåler jeg har?

Hvis vannmåleren ser ut som på bildet under, har du elektronisk vannmåler. Ser den ikke ut som de under, har du gammel måler. De nye vannmålerne er av merket Kampstrup og har en blå eller rød kant.

Nærbilde av to vannmålere. Vannmåleren til venstre er rød og den til høyre er blå. Vannmålerne er runde. Det står Melhus kommune på dem og har et felt hvor det vises registrert vannforbruk.

Jeg har elektronisk vannmåler, må jeg selv melde inn vannforbruket?

Nei. Du som har elektronisk vannmåler, trenger ikke å rapportere inn målerstanden til oss.
Vannmåleren leses av automatisk og du får ikke tilsendt avlesningskort. 

Mottar du likevel avlesningskort, og du har elektronisk måler ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig.

Hvordan ser den elektroniske vannmåleren ut?

Vannmåleren er enten svart med blå eller rød kant rundt. Se bildet nedenfor.

Nærbilde av to vannmålere. Vannmåleren til venstre er rød og den til høyre er blå. Vannmålerne er runde. Det står Melhus kommune på dem og har et felt hvor det vises registrert vannforbruk.

Hvordan vet dere hvor mye vann som er brukt, når jeg ikke sender dere vannmålerstanden?

Melhus kommune leser av og registrerer årsforbruket via antenner. På denne måten vet vi hvor mye vann som er brukt i din husstand.

Hvordan leses de elektroniske vannmålerne av?

Vi kjører med bil rundt i kommunen med et egnet apparat (konverter) som samler data om vannforbruket. Tallene som leses av blir lagret digitalt og vi har da en oversikt av vannforbruket ditt. Signalene er kryptert, det vil si sikret, slik at ingen andre enn vi kan lese signalene.

Mottar jeg avlesningskort i posten hvis jeg har elektronisk vannmåler?

Nei, det skal du ikke få; verken i posten, på SMS eller e-post.

Mottar du likevel avlesningskort, og du har elektronisk måler, ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig.

Skal alle i Melhus kommune få elektronisk vannmåler?

Ja. Utskiftningen til elektroniske vannmålere startet i 2015 og avsluttes innen 2022. Det vill si at du i år eller til neste år vil få en ny vannmåler installert, om du ikke allerede har fått det. Dette koster ikke noe ekstra, og dekkes av det årlige gebyret for kommunale avgifter. Det samme gjelder for de som i dag har privat vannmåler og ønsker kommunal vannmåler.

Alle skal ha elektronisk vannmåler innen 2022

Jeg har gammel vannmåler, hva betyr det for meg?

Alle som har gamle vannmålere, mottar avlesningskort og må selv rapportere målerstand innen fristen. 

De som ikke gjør det, vil etter en stund motta en purring. Hvis forbruket ikke rapporteres etter purring, kan Melhus kommune komme og kontrollere vannmålerinstallasjonen din. Dette koster kr. 515 + mva. og belastes via kommunale avgifter i 1. termin som sendes ut ca. 15. mars.

Gebyrregulativ, teknisk drift 2021

Når får jeg ny vannmåler?

Alle som i dag har gammel vannmåler, vil få installert elektronisk innen 2022. Når tiden er inne for at din vannmåler skal byttes, blir du kontaktet av oss på forhånd.

Koster det noe bytte fra gammel til ny vannmåler?

Utskiftningen av vannmåler koster ikke noe ekstra for abonnenten, men dekkes gjennom det årlige gebyret for kommunale avgifter.

Jeg vil vite mer om de elektroniske vannmålerne

De elektroniske vannmålerne som Melhus kommune har begynt å installere heter Kampstrup, og leveres fra firmaet Kampstrup. Det vil ikke installeres andre typer målere i tiden framover. 
 

Alle i Melhus kommune skal ha elektronisk vannmåler innen 2022
Bytte fra gammel til ny vannmåler

Jeg har flere spørsmål

Lurer du på noe annet enn det vi svarer på over, kan du sende e-post til teknisk drift.