Den siste tida har det vært svært kaldt, og det kalde været ser ut til å fortsette.

I mange hus er vannmåleren og inntak av rørledninger plassert i kjellere eller kalde rom. For å unngå frost- og vannskader oppfordrer Melhus kommune innbyggerne til å holde temperaturen noen grader over null i disse rommene.  

Frost kan føre til store skader på ledningsnett og vannmåler. Det kan bli kostbart fordi den enkelte selv må dekke utgifter til rørlegger, vannmåler og reparasjoner.

Er vannmåleren din blitt ødelagt, ta kontakt med Melhus kommune v/ Ole Morten Kvaløy, tlf. 905 28 190, eller Jon Olav Konstad, tlf. 994 79 037.