Søndag ettermiddag er dette status for Hølonda helse- og omsorgssenter:

  • Seks beboere på en og samme sykehjemsavdeling har testet positivt. To av disse ble meldt på fredag
  • To ansatte har testet positivt, en av dem jobber i hjemmetjenesten, den andre på sykehjemsavdelingen. Berørte brukere er testet og vi ber dem og deres pårørende om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for testing
  • Kommuneoverlegen har bestemt at begge sykehjemsavdelingene på senteret holdes stengt for besøk i en periode. Ved alvorlig sykdom legges det til rette for besøk

Vi forventer at det vil kunne komme flere positive tester her, både hos beboere og ansatte.

Alle de smittede beboerne har milde sykdomsforløp, og vi er per nå ikke bekymret for helsetilstanden deres. Vi følger situasjonen tett, og har god dialog med pårørende.

- God oversikt

 - Vi opplever ha god oversikt over dette smitteutbruddet, men vi er ikke helt sikre på hvordan smitten har kommet inn på senteret. Flere på avdelingen kan bli smittet, men vi mener vi har kontroll, sier kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen.  

I tråd med nasjonale føringer og råd fra kommuneoverlegen setter vi inn smitteverntiltak, tester beboere og ansatte tar i bruk smittevernutstyr. De ulike avdelingene på Hølonda helse- og omsorgssenter holdes adskilt, både for beboere og ansatte.

Økende smitte

Fredag meldte vi at flere av våre helsetjenester er berørt av smitte, og at vi opplever økende smitte i Melhus og områdene rundt oss.

Det har ikke blitt meldt om flere positive tester knyttet til Buen helse- og omsorgssenter, eller hjemmeboende som er i kontakt med hjemmetjenesten i nedre Melhus siden fredag. Vi tilbyr testing til berørte tjenestemottakere.

Besøkende til våre helseinstitusjoner

På grunn av smitten på våre institusjoner, ber vi om at alle er ekstra påpasselige dersom de skal besøke våre helseinstitusjoner. Har du antydning til symptomer, ber vi deg om å ikke komme på besøk nå.

Flere positive tester

Vi har også fått bekreftet to positive ordinære PCR-tester i helga, én på lørdag og én på søndag. En av disse er tilknyttet Lundamo skole, hvor vedkommende har testet positivt på selvtest tidligere. Her har skolen allerede sendt ut informasjon til foreldre og foresatte.

I tillegg har fire personer meldt inn positiv selvtest på søndag.

Anbefalinger til alle

Dette understreker vårt budskap om at vi alle må bidra til å bremse smitten. Vi anbefaler alle i Melhus om å følge disse rådene:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
  • Reduser antallet nærkontakter

Husk at du kan hente ut gratis selvtester på Melhus rådhus! Les mer om det her