Søknaden med vedlegg finner du på statsforvalteren.no

Frist for merknader

Eventuelle merknader til søknadene sender du til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 18. februar 2024.