Denne tilskuddsordningen kan også lag, foreninger, organisasjoner, skoler og barnehager benytte seg av.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

  • trafikantrettede tiltak for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid
  • tilskudd til mindre fysiske tiltak på privat og kommunalt vegnett.

Søknadsfrist er 1. november.

Les mer og søk på trondelagfylke.no.