Meldinga er sendt til alle over 76 år hvor det har gått minst seks måneder siden dose nummer to.

I SMS-en er det en lenke til helsenorge.no, hvor du går inn og bekrefter eller avkrefter timen.

Vi har stor pågang på vaksinetelefonen, og svarer unna så godt det lar seg gjøre, men du må regne med noe ventetid.

Åpningstida nå er kl. 9-11 og 12-14 mandag-fredag. Telefonnummeret er 902 44 833.

Det vil være til stor nytte dersom pårørende kan hjelpe sine med innlogging på helsenorge.no.