De siste dagene har vi hatt mange tilfeller av covid-19 både blant pasienter og ansatte. Flere avdelinger er berørt. Vi har derfor satt i verk flere tiltak for å få oversikt og kontroll over utbruddet, blant annet testing av ansatte og pasienter, samt oppfordring om å avvente besøk.

Vi følger situasjonen tett og gjør daglige vurderinger av hvilke smitteverntiltak som er nødvendige.

Mulig med besøk, men utsett besøk hvis mulig

I går, tirsdag 22. februar, formidlet vi at vi hadde besøksstans på Buen sykehjem.

Fra og med i onsdag 23. februar har vi åpent for besøk, men vi oppfordrer besøkende til å avvente besøk der dette er mulig. I en periode med tøffe prioriteringer av oppgaver, er det til stor hjelp for personalet om besøk kan vente. Da kan vi prioritere besøkende til smittede og alvorlig syke pasienter.

Regler ved besøk

Er det pasienter som absolutt ønsker besøk av sine nærmeste, vil de bli gitt anledning til dette. Vi oppfordrer i disse tilfellene at pasientens nærmeste familie prioriteres ved besøk.

Besøk må avtales med avdelingen på forhånd. Avdelingene vil legge til rette for besøk på de tidspunktene det er tilstrekkelig med ressurser for å ivareta godt smittevern.

Besøkende bør holde avstand til andre beboere, og bruke munnbind ved opphold i fellesareal ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Vi anbefaler også bruk av munnbind under hele besøket av hensyn til pasienter og ansatte. Besøkende bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer eller har vært nærkontakt med noen som er smittet med covid-19. Besøkende som er smittet av covid-19 kan likevel komme på besøk til pasienter med alvorlig sykdom. Slike besøk avtales med avdelingen på forhånd.

Vi tilrettelegger for besøk også for isolerte pasienter.

De øvrige sykehjemmene er åpne

De andre sykehjemmene i Melhus er åpne for besøkende og har ingen vesentlige besøksrestriksjoner. Besøkende må imidlertid bruke munnbind under besøk i helse- og omsorgssentrene som følge av den økende smittesituasjonen nasjonalt og i kommunen.

Besøkende med luftveissymptomer eller nærkontakter med coid-19 smittede bes utsette besøk til et senere tidspunkt.