I tiden fremover vil vi se stadig flere resultater av digitaliseringsarbeidet som er gjort. Foreldre med barn i barnehagen er blant dem som allerede har fått en enklere hverdag/merket effekten.

Forenklet prosess

Alle barnehager i Melhus har samordnet opptak. Der hvor det tidligere var nødvendig å fysisk samkjøre posting av brev med tilbud om barnehageplass, kunne ansvarlig for opptaket i år sende ut 215 tilbudsbrev digitalt med et tastetrykk. Foreldrene fikk svaret rett i sin digitale postboks, og allerede dagen etter utsendelse hadde over halvparten gitt tilbakemelding.

Digital samhandling

Selve søknadsprosessen foregår via foreldreportalen Vigilo, hvor de foresatte kan se på aktuelle barnehager og med noen få enkle klikk sende inn søknad. Innloggingen til portalen skjer med bank-ID. Dette betyr at systemet automatisk innhenter informasjon om både barn og foresatte fra folkeregisteret. I tillegg til selve søknadsprosessen vil barnehageforeldre i Melhus også få muligheten til å bruke en egen app fra Vigilo, hvor de vil kunne se all informasjon og alle gjøremål i det daglige.