Regjeringen besluttet nylig å tilby koronavaksine også til ungdom fra 12-15 år, etter faglige vurderinger og råd gitt av Folkehelseinstituttet.

I Melhus vil vi vaksinasjonsgruppa vår gjennomføre dette i samarbeid med våre helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.

Les også: Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksine for 12-15-åringer.

Viktig: Samtykkeskjema må være med

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi oppfordrer så mange som mulig å ta den. Ungdommer i denne aldersgruppen er ikke helserettslige myndige, men skal høres i beslutninger om egen helse, ifølge regjeringen.

Foreløpig er anbefalingen å gi én dose til denne aldersgruppen, fordi de viser seg å ha svært god effekt av den.

Foreldre eller foresatte må gi samtykke til at barnet skal ta vaksinen. Dette skjemaet vil bli sendt ut fra skolene. Dette må være med, ferdig utfylt, dagen vaksineringen skal skje.

Last ned skjemaet: Samtykkeskjema for foresatte

Må ha fylt 12 år

Vaksinen skal gis til de som har fylt 12 år. Det vil si at elever som går i 7. klasse, men ikke har fylt år ennå, må vente til de har rundet 12 år senere i høst. Alle som ønsker, skal få vaksine.

For dere dette gjelder: Ta kontakt med helsesykepleieren på din skole. 

Slik skjer vaksineringen:  

Vi kommer rundt på skolene for å sette vaksinene der. Nøyaktig tidspunkt for vaksineringen gis av den enkelte skole gjennom Vigilo.   

  • Mandag 13. september: Eid skole og Gåsbakken skole
  • Onsdag 15. september: Lundamo skole, Hovin skole og Brekkåsen skole
  • Torsdag 16. september: Gimse skole, Øya ungdomsskole og Lundamo ungdomsskole
  • Fredag 17. september: Høyeggen skole, Rosmælen skole og Flå skole
  • Mandag 20. september: Gimse ungdomsskole

Har du spørsmål?

Er du eller ungdommen usikker? Ta kontakt med vaksinasjonsgruppa, de svarer gjerne på spørsmål. Dersom den som skal ta vaksinen er redd, er det bare å gi beskjed om det på vaksinasjonsdagen. Vi legger til rette så det skal føles så trygt som mulig.

Telefon: 902 44 833
E-post: vaksine@melhus.kommune.no