Regjeringen har kommet med nye nasjonale råd og regler for smittevern, som har trått i kraft i dag torsdag 9. desember. 

Begrunnelsen for de nye tiltakene er å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Tiltakene retter seg blant annet inn mot færre nærkontakter og at vi holder god avstand. 

I Melhus har vi de siste ukene hatt en kritisk bemanningssituasjon i helse- og omsorgstjenestene

Avstand og munnbind 

De nye reglene sier at alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Det er også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. 

Arrangement 

Regjeringen har blant annet innført regler for hvor mange som kan samles på arrangement. Antallet avhenger av om arrangementet er inne eller ute og om det er faste plasser eller ikke. 

Reglene for arrangement finner du på helsenorge.no. 

Nytt sted for utlevering av selvtester 

Lageret vårt av selvtester er i ferd med å gå tomt og det er usikkert når og hvor mange tester vi får ved neste levering. Vi må derfor gjøre noen endringer i utleveringene.   

Fra fredag 10. desember vil utlevering av selvtester skje på teststasjonen i Lenavegen 3 på hverdager fra kl. 09-11 (se kart). 

Teststasjonen, som tar ordinære PCR-tester, har åpent mandag-fredag. Time til test kan du bestille via vår koronaside.  

Besøk i institusjoner 

På de fleste avdelingene i våre helse- og omsorgsinstitusjoner er det fullt mulig for pårørende å komme på besøk. Vi ber imidlertid besøkende om å være ekstra påpasselige, og følge reglene om avstand og munnbind. I tillegg ønsker vi at antall personer som er på besøk samtidig begrenses.  

Har du eller en i husstanden din symptomer eller er nærkontakt, skal du ikke komme på besøk.