Denne uka arrangeres Egenberedskapsuka rundt omkring i landet.

Torsdag 3. november sitter ansatte fra Melhus kommune på Melhustorget. Se etter egenberedskapsplakaten. Kom gjerne innom for en prat om din egenberedskap eller for å hente deg en informasjonsbrosjyre.

Vi har også en stand på Melhus rådhus i perioden 31. oktober - 6. november med egenberedskapsbrosjyrer. Her vil du finne informasjonshefter på følgende språk: norsk, engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, russisk, somalisk, spansk, tagalog, thai, tigrinja, vietnamesisk, pashto, litauisk, fransk, farsi, dari, amharic, tyrkisk og urdu.

Her er noen råd:

Vær beredt

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Vurder risiko og sårbarhet i ditt hjem

Tenk igjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser kunne det ha fått og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det. Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker.

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre døgn, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser. Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Les mer på om egenberedskap på disse nettsidene: