Bildene er tilgjengelig for publikum i Melhus kommune sin kartløsning, som fungerer best på pc/mac.

Slik går du fram:

  • Gå til kartet.
  • Velg Meny, deretter MapSpace (nesten nederst)
  • Et nytt vindu åpner seg med to bilder. Der kan du manøvrere deg rundt i kommunen og zoome inn/ut for å se på bildene, både vertikalt og skråstilt.

I Melhus kommune har spesielt byggesak nytte av skråbildene fordi vi kan se fasadene på bygningene. Disse bildene kan også kombineres med andre kartdata.

I MapSpace ligger det også verktøy for å måle høyder på bygg og byggtekniske installasjoner.

Bildene ble tatt i juni 2023 i samarbeid med Trondheim kommune.