Ved skolestart i år får alle elevene på 1. og 5. trinn hvert sitt læringsbrett (iPad). Elevene på 8.trinn får hver sin hybrid-PC. Dette er en del av kommunens helhetlige satsing på digitalisering, kalt «Smartere Melhus», og markerer starten på et treårig løft for alle skolene.

Les hele informasjonsbrevet knyttet til læringsbrett i melhusskolen.

Læringsverktøy

Begrepet «læringsbrett» er valgt fordi det skal brukes til nettopp læring, og ikke underholdning og generell mediekonsumering. Brettene skal i stor grad brukes for å gå i dybden på materialet det jobbes med, og elevene skal bruke verktøyet til å produsere egne arbeider. Målet er å bidra til bedre læringssituasjoner med nye og mer spennende måter å jobbe på, tilpasset den enkelte elevens mestringsnivå. For lærerne vil det dessuten bety muligheten for enda raskere og tettere oppfølging. Læringsbrettet skal ikke erstatte papiret, men i dagens skole skal det være et verktøy alle har tilgang til.

Digital dannelse og nettvett står sentralt i Melhus kommunes digitaliseringsstrategi, og skolene skal gjennomføre nødvendig opplæring på dette området.