Av kommunalsjef for oppvekst og kultur, Nina Hoseth 

Etter en fin sommer er det klart for et nytt skole- og barnehageår. Forhåpentligvis vil dette året bli et mer normalt år for våre barn og ungdommer enn det foregående.   

Grønt nivå gir lettelser 

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene.  

Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger, ifølge Folkehelseinstituttets nettside. 

De grunnleggende smitteverntiltakene gjelder fortsatt:  

  • Ingen syke skal møte på skolen eller barnehagen. 

  • Det skal være god hygiene og normalt renhold.  

  • Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. 

Plan B er klar 

Enhetene er beredt på å ruste opp til gult nivå, dersom smittetrykket endrer seg. Enhetene i Melhus har vært gode på raske endringer i pandemiperioden. 

Vi er glade for å kunne gi barna en mer normal skolehverdag. Samtidig er det naturlig å være skeptisk og bekymret for smitte. Ansatte i skoler og barnehager i Melhus skal ha fått tilbud om første dose med vaksine nå, og være mer beskyttet enn tidligere. 

Det blir fint for fellesskapet at vi nå får lettelser. Det blir godt for barn og voksne å få være samlet når det er behov for det.