Slipingen på Dovrebanen mellom Trondheim og Dombås i perioden 25. september til omtrent 17. oktober. Arbeidet vil stort sett foregå på natta, for at togene på dagtid skal gå. 

Støy og støv

Arbeidet kan medføre støy- og støvproblemer, og det vil være en viss fare for antennelser. Slipetoget har egen vanntank for å forhindre branntilløp, i tillegg til en vannvogn med egen trekkraft i beredskap. 

Støy rett ved selve slipetoget er oppgitt til omtrent 80 desibel. 

Gevinstene ved arbeidet

Hensikten med dette arbeidet er å redusere støy, bedre komforten på toget og øke skinnenes levetid. 

Skinneslipingen vil foregå med innleid skinneslipetog fra Speno International. Toget kjører frem og tilbake langs sporet mens skinnene slipes. Ujevnheter i skinnene fjernes, og skinnehodet formes til opprinnelig profil. 

Bane NOR vil også varsle om arbeidet til berørte naboer via SMS. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Tove Fjorde Ree på 916 72 583 eller på e-post: tove.fjorden.ree@banenor.no

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/Fotoworkshop4you