Melhus kommune har flere ganger i løpet av de siste årene hatt utfordringer knyttet til drikkevannet på Gåsbakken. Årsaken har vært svært små mengder E. coli bakterier i grunnvannsbrønnene.

Hendelsene har medført ulemper for abonnentene i form av at de har måttet koke vannet, samt at det ved den siste hendelsen ble satt i gang kloring for å få bukt med utfordringene.

Fritt for bakterier – fortsetter kloring

Årsaken til at det har kommet inn bakterier i brønnene er ennå ikke stadfestet 100 prosent. Situasjonen nå er at vannet fra brønnene ikke lenger inneholder bakterier.

Sist fredag ble kloringsnivået redusert til et minimum. Vi vil inntil videre opprettholde kloringen på laveste nivå.

En vannvogn blir satt ut ved Gåsbakken skole torsdag morgen, som alle kan benytte.

Vil anskaffe UV-anlegg

Framover vil kommunen arbeide med å finne årsaken til at det oppstår bakterier i brønnene. Parallelt arbeider vi med både anskaffelse og installasjon av UV-anlegg.

Desinfisering av vann ved hjelp av UV-lys fungerer kortfattet slik at når mikrobene i vannet blir eksponert for UV-lys, blir DNA ødelagt slik at det ikke dupliseres. Dermed kan ikke mikrobene formere seg og de dør ut.

Vi kommer med ny informasjon til abonnentene når framdrift for UV-anlegg er klart.